Herman jr.

in 1865 in Artis geboren nijlpaard
🍼 1865 🪦 1866

“Het feit, dat een nijlpaard, in gevangenschap geboren en opgevoed, twee maanden in leven blijft, is enig in de geschiedenis. Het heeft dan ook de belangstelling van het buitenland opgewekt; de engelsche pers heeft er van gewaagd, engelsche dierkundigen zijn overgekomen, om deze curiositeit te zien.”

Soerabaijasch handelsblad, 23-12-1865